اخبار

تعرفه نمایندگی دامنه

18/10/2015 09:57


تعرفه ی نمایندگان دامنه به شرح زیر می باشد

در این پنل امکان تعریف ریسلری و مشتری نیز وجود خواهد داشت

همچنین امکان شارژ نماینده ها میسر می باشد

 


نمایندگی دامنه

PLanA

PLanB

PLanC

مجموع پرداختی (تومان)

210,000

630,000

1,890,000

com

32,500

32,000

31,500

net

34,000

33,500

33,000

org

33,500

33,000

32,500

info

34,500

34,000

33,000

in

34,000

33,500

32,800

biz

35,000

34,500

34,000

bz

97,000

95,000

94,000

Co

85,000

84,500

84,000

Cc

77,500

77,000

76,500

pro,tel,ca,asia

54,000

53,500

53,000

mobi

65,500

65,000

64,500

ws

115,000

114,500

114,000

name,us

35,500

35,000

34,500


جهت سفارش از طریق لینک زیر اقدام نمایید
سفارش پنل نمایندگی دامنه های بین المللی

« برگشت

مشاهده RSS


زبان:

ایمن گستران تهران