جستجوگر دامنه

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.Verify Image    


قیمت دامین

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 4,800تومان 5,800تومان 5,800تومان
.com 1 230,900تومان 252,000تومان 252,000تومان
.net 1 270,000تومان 271,000تومان 271,500تومان
.org 1 270,000تومان 271,000تومان 271,500تومان
.info 1 331,000تومان 337,000تومان 337,000تومان
.in 1 229,000تومان 241,000تومان 245,900تومان


کلیه ی پسوند های دامنه های بین المللی در شرکت ایمن گستران تهران قابل ثبت می باشد

درصورتی که نیاز به ثبت دامنه با پسوندی که در لیست بالا وجود ندارد ، دارید

با ما تماس بگیرید

info@hostlinuxi.ir


زبان:

ایمن گستران تهران