مرکز آموزش

ایمیل تکراری


ایمیل های تکراری

اگر ایمیل های تکراری دریافت می کنید ، ممکن است ایمیل های خراب در اینباکس خود داشته باشید

باید این ایمیل ها را از روی سرور حذف کنید

به میل سرور خود لاگین کنید

http://hostlinuxi.ir/webmail

  1. - ایمیل خود را وارد کنید
    - رمز عبور خود را وارد نمایید
  2. تمام ایمیل های خراب و تکراری را حذف نمایید
    (همچنین می توانید  پس از دریافت و  ذخیره سازی ایمیل های اکانت خود در outLook  کلیه ی ایمیل های خود را حذف نمایید )


Possible Causes of Duplicate Emails on Outlook Express

Problem: The "Leave Messages on the Server" box has been checked on your Outlook Express account settings.
Fix: Uncheck the "Leave Messages on the Server" box. To do this, click on Tools>Accounts. You will see a box open (named Internet Accounts), click "Mail" tab, click on the mail account, click on Properties>Advanced. Remove the check in the box "Leave a copy of messages on server."

(The following information is from Microsoft Help and Support)
Problem: Outlook Downloads Messages from a POP3 Server Twice Outlook downloads messages from a Post Office Protocol 3 (POP3) server again after it empties the Deleted Items folder even if you have both the Leave a copy of messages on the server and the Remove from server when deleted from Deleted Items options enabled on the POP3 account.
Fix: There is not an available workaround for this problem. . . Simply delete the duplicate messages.آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها

پرینت این مقاله پرینت این مقاله


زبان:

ایمن گستران تهران