مرکز آموزش

ورود به وب میل (webmail)

جهت  ورود به WebMail از طریق آدرس سایت و در انتها /webmail وارد پنل شوید

به عنوان مثال:

http://www.hostlinuxi.ir/webmail

ویا

www.hostlinuxi.ir:2095

سپس با آدرس ایمیل و رمز عبور مربوطه وارد شوید

 

آدرس ایمیل و رمز عبور مربوطه را می توانید از داخل Cpanel ایجاد و تنظیم نمایید

 

 

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها

پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه
تهیه ی Backup از هاست (مشاهدات: 1010)
ورود به cpanel (مشاهدات: 995)
ionCube Loader چیست (مشاهدات: 198)

زبان:

ایمن گستران تهران