مرکز آموزش

ورود به وب میل (webmail)

جهت  ورود به WebMail از طریق آدرس سایت و در انتها /webmail وارد پنل شوید

به عنوان مثال:

http://www.hostlinuxi.ir/webmail

ویا

www.hostlinuxi.ir:2095

سپس با آدرس ایمیل و رمز عبور مربوطه وارد شوید

 

آدرس ایمیل و رمز عبور مربوطه را می توانید از داخل Cpanel ایجاد و تنظیم نمایید

 

 

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها

پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه
ورود به cpanel (مشاهدات: 1178)
ionCube Loader چیست (مشاهدات: 344)
تهیه ی Backup از هاست (مشاهدات: 1173)

زبان:

ایمن گستران تهران