مرکز آموزش

استفاده از شرط (where) در SQL Query

 

جهت دستیابی به رکوردهای خاص در جداول بانک اطلاعاتی SQL بایستی با استفاده از Where  در Query های خود رکوردهای مورد نظر را بیابیم.

به عنوان مثال فزض کنید ما جدولی داریم به نام  calls (جدول تماس های یک شرکت) و می خواهیم تماس هایی را از جدول واکشی کنیم که شماره تماس گیرنده آن (Callerid)

برابر با "09365223330" باشد

پس بدین منظور دستور زیر را می نویسیم :

select * from calls where Callerid='09365223330'

اگر نیاز داشته باشیم تمام شماره تلفن هایی که از کد 0936 تماس گرفته اند را Select کنیم بایستی از Like استفاده کنیم به صورت زیر :

select * from calls where Callerid like '%0936%'

اگر نیاز داشته باشیم تمام شماره تلفن هایی که از کد 0936 تماس گرفته اند و در شماره ی آنها عدد 32  وجود دارد  را Select کنیم بایستی از Like استفاده کنیم به صورت زیر :

select * from calls where Callerid like '%0936%32%'
آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها

پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه
دستور Inner Join (مشاهدات: 1401)
یک select ساده (مشاهدات: 1314)
Trriger (تریگر) چیست؟ (مشاهدات: 646)

زبان:

ایمن گستران تهران