مرکز آموزش

تنظیم مشخصه های آشنا

جهت ثبت دامنه های ملی ایران توسط ایمن گستران تهران  بایستی تنظیمات زیر در پنل ایرانیک شما انجام گردد:

به  قسمت مشخصه‌های شناسه وارد شوید

پس از ورود به صفحه ی مشخصه شناسه های آشنا به بخش مدیریت رابطه های مجاز مراجعه کنید:

مدیریت رابطه‌های مجاز

 

و تمامی گزینه ها را بر روی گزینه ی همه تنظیم نمایید

 

صاحب‌امتیاز:


رابط اداری:


رابط فنی:


رابط مالی:


 

و دکمه ی اعمال را به جهت اعمال تنظیمات بفشارید

 

 

 آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها

پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه

زبان:

ایمن گستران تهران