با سلام
در اینجا آموزش اتصال به ایمیل (دریافت و ارسال و مدیریت ایمیل ها) توسط اوتلوک قرار داده شده است

مرحله 1
در برنامه ی Outlook 2007 بصورت زیر عمل کنید
Tools --> Account Settings --> New
مرحله 2
در پایین پنجره ای که باز می شود، گزینه ی Manually configure server settings... را تیک بزنید و سپس دو بار دکمه ی Next را کلیک کنید

مرحله 3
Name : نام دلخواه
Email : آدرس ایمیل برای مثال email@domain.com (همان ایمیلی که در سی پنل ساخته اید  )
Incoming mail server : servername.hostlinuxi.com
Outgoing mail server : servername.hostlinuxi.com
توجه : servername در سی پنل شما در بخش Server Name نوشته شده است
Username : آدرس ایمیل را وارد کنید ولی به جای @ از + استفاده کنید. برای مثال email+domain.com
password : رمز ایمیل (که در سی پنل آن را تعیین کردید)
مرحله 4
روی more settings کلیک کنید و در بخش Outgoing Server گزینه My Outgoing server (SMTP) requires authentication را تیک بزنید
روی Next را کلیک کنید
مرحله 5
به منوی Tools --> Send Receive بروید و روی آدرس ایمیل ساخته شده کلیک کنید.