مرکز آموزش

یک select ساده

فرض کنید جدولی داخل  sqlserver و یا Mysql ایجاد کرده اید

مشخصات جدول مربوطه به صورت زیر است

نام جدول tbl1

نام های سه فیلد که به صورت f1 ,f2 , f3  موجود می باشند

جهت انتخاب تمام فیلد ها و رکورد های جدول مربوطه دستور زیر را نوشته و اجرا می نماییم:

Select * from Tbl1

حال می خواهیم یک شرط برای فیلد سوم بگذاریم برای اعمال این شرط دستور زیر را اجرا می نماییم :

Select * from Tbl1

where f3='20'

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها

پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه
دستور Inner Join (مشاهدات: 1401)
Trriger (تریگر) چیست؟ (مشاهدات: 646)

زبان:

ایمن گستران تهران