مرکز آموزش

نام های ممنوعه جهت ثبت دامنه های ملی

نام های ممنوعه جهت ثبت دامنه های ملی IR

 

Restricted Iran-Related Names

1-Country اسامی مربوط به کشور


2- Provinces, Cities and Towns اسامی برج ها و شهر ها


3- Natural Features of the Country اسامی مکان های طبیعی و خاص کشور


4- Famous Personalities and Events of the Country  مشاهیر بزرگ و اتفاقات تاریخی کشورآیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها

پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه

زبان:

ایمن گستران تهران