مرکز آموزش

اطلاعات پایه به دسته های مختلف تقسیم شده است. برای پاسخ سوال خود میتوانید این دسته بندیها را در زیر انتخاب کنید و یا در اطلاعات پایه جستجو کنید.

جستجو

مقالات

Article تنظیم مشخصه های آشنا
جهت ثبت دامنه های ملی ایران توسط ایمن گستران تهران ...
مشاهدات: 2071
Article ساخت شناسه ی ایرانیک irnic
به جهت ثبت دامنه به نام شما مشتریان عزیز و مالکیت صد...
مشاهدات: 1901
Article نام های ممنوعه جهت ثبت دامنه های ملی
نام های ممنوعه جهت ثبت دامنه های ملی IR   Restricted Iran-Related...
مشاهدات: 1164
Article نحوه تنظیم DNS دامنه های ملی
نحوه تنظیم DNS دامنه های ملی جهت تنظیم DNS های دامنه...
مشاهدات: 408

زبان:

ایمن گستران تهران